trang chủ

*) TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC 

Liên thông đại học chính quy

 • Liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học Điện Lực năm 2017 *) Lưu ý:      - Thí sinh đăng ký trực tuyến (mục bên dưới) trước khi qua nộp hồ sơ.       - Thí sinh liên hệ theo số hotline ...
  Được đăng 20:11, 13 thg 12, 2017 bởi duc ly chinh
 • Liên thông đại học năm 2018   Thí sinh đăng ký trực tuyến (mục bên dưới) trước khi qua nộp hồ sơ.      Lưu ý: Hiên tại Trường Đại học Điện Lực chưa có kế hoạch tuyển sinh ...
  Được đăng 19:12, 4 thg 12, 2017 bởi duc ly chinh
 • Xét tuyển liên thông đại học Điện Lực năm 2018 Thí sinh đăng ký trực tuyến (mục bên dưới) trước khi qua nộp hồ sơ.      Lưu ý: Hiên tại Trường Đại học Điện Lực chưa có kế hoạch tuyển sinh ...
  Được đăng 20:10, 13 thg 12, 2017 bởi duc ly chinh
 • Xét tuyển liên thông đại học Điện Lực năm 2014 Thí sinh đăng ký trực tuyến (mục bên dưới) trước khi qua nộp hồ sơ.      Lưu ý: Hiên tại Trường Đại học Điện Lực chưa có kế hoạch tuyển sinh ...
  Được đăng 10:39, 12 thg 6, 2017 bởi duc ly chinh
Hiển thị bài đăng 1 - 4trong tổng số 13. Xem nội dung khác »
https://sites.google.com/site/xettuyendaihocchinhquyhn/lien-thong-dai-hoc-dhien-luc/lienthongtrungcapcaodanglendaihocdhienlucnam2014

https://sites.google.com/site/xettuyendaihocchinhquyhn/du-hoc-dhai-loan/duhocdhailoan-truongdaihockhktkienquoctuyensinhduhochevuahocvualam

 

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2017

   (Xem thêm tại: liên thông đại học đông đô)
 

TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2017.


 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NĂM 2017


TRƯỜNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY