Đại học Bách khoa Hà Nội

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2013

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – HÌNH THỨC VB2

HỌC NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH

 

1. NGÀNH ĐÀO TẠO:

- Kế Toán

- Quản Trị Kinh Doanh

- Tài Chính Ngân Hàng

- Công Nghệ Thông Tin

1.2 CÁC NGÀNH SAU: chỉ tuyển tốt nghiệp gần ngành đăng ký dự thi

- Điện Tử viễn thông

- Điện Công Nghiệp dân dụng

- Hệ Thống Điện

- Tự Động Hóa

- Cơ Khí

2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Đối Tượng đã tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng, Chính Quy, CĐ Hợp Tác, Chuyển đổi Ngành (Trái Ngành)…đều được thi ngay (kể cả tốt nghiệp loại TB và TB Khá)

- Thí sinh tốt nghiệp Trung Cấp Nghề, Cao Đẳng Nghề, Bằng Nghề phải học chuyển đổi sang Chính Quy

3. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: (Thí sinh mới tốt nghiệp được thi ngay kể cả TB,TBK)

A/ GIAI ĐOẠN 1:

3.1 Thí sinh thi TC lên ĐH: Thời gian đào tạo2,5 năm

3.2 Thí sinh thi CĐ lên ĐH: Thời gian đào tạo1,5 năm

Tốt nghiệpđược cấp bằng Đại học Chính Quy hoặc Tại Chức căn cứ theo khóa học mà thí sinh đăng ký thi tuyển đầu vào

B/ GIAI ĐOẠN 2: ( chỉ áp dụng đối với thí sinh thi lấy bằng tại chức ở Giai đoạn 1 )

Tốt nghiệp thí sinh được học chuyển tiếp Văn Bằng 2 Chính Quy trong thời gian 1 năm theo hình thức tín chỉ & được cấp bằng Chính Quy

4. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:

Để tạo điều kiện cho các sinh viên có nhu cầu theo học liên thông nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ vào các thời điểm khác nhau như sau:

Đợt 1:Nhận hồ sơ từ 12/2012; Dự Kiến ôn tập : 02/2013; Dự kiến thi tuyển: 03/2013
Đợt 2:Nhận hồ sơ từ 02/2013; Dự Kiến ôn tập : 04/2013; Dự kiến thi tuyển: 05/2013
Đợt 3:Nhận hồ sơ từ 04/2013; Dự Kiến ôn tập : 06/2013; Dự kiến thi tuyển: 07/2013
Đợt 4:Nhận hồ sơ từ 06/2013; Dự Kiến ôn tập : 08/2013; Dự kiến thi tuyển: 09/2013
Đợt 5:Nhận hồ sơ từ 08/2013; Dự Kiến ôn tập : 10/2013; Dự kiến thi tuyển: 11/2013

5. ĐỊA CHỈ MUA, ĐĂNG KÝ, NỘP HỒ SƠ:

Văn phòng tuyển sinh tại quân Ba Đình Hà Nội: Nhà H, Số 101 Phố Tân Ấp,

Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

Liên hệ: Thầy Hải – Phụ trách tuyển sinh

Hotline: 0466.866.042 - 0974.548222

Email: jokolo1412@gmail.com

 Ghi chú:

-      Thời gian họcvào các buổi tối trong tuần hoặc Tối T6, Ngày T7, CN

-          Tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tham gia ôn tập của thí sinh hệ liên thông

-          Hỗ trợ ôn tập về thi đầu vào cho những thí sinh tham gia dự thi (đăng ký ôn tập trực tiếp với cán bộ phụ trách.

 

 

 

Liên thông Đại học Bách khoa đợt 07/2014

đăng 22:11, 20 thg 5, 2014 bởi duc ly chinh   [ đã cập nhật 09:21, 3 thg 6, 2015 ]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2013

XÉT TUYỂN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – HÌNH THỨC VỪA HỌC VỪA LÀM

HỌC NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH

 

1. NGÀNH ĐÀO TẠO:

- Kế Toán

- Quản Trị Kinh Doanh

- Tài Chính Ngân Hàng

- Công Nghệ Thông Tin

1.2 CÁC NGÀNH SAU: chỉ tuyển tốt nghiệp gần ngành đăng ký dự thi

- Điện Tử viễn thông

- Điện Công Nghiệp dân dụng

- Hệ Thống Điện

- Tự Động Hóa

- Cơ Khí

2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Đối Tượng đã tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng, Chính Quy, CĐ Hợp Tác, Chuyển đổi Ngành (Trái Ngành)…đều được thi ngay (kể cả tốt nghiệp loại TB và TB Khá)

- Thí sinh tốt nghiệp Trung Cấp Nghề, Cao Đẳng Nghề, Bằng Nghề phải học chuyển đổi sang Chính Quy

3. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: (Thí sinh mới tốt nghiệp được thi ngay kể cả TB,TBK)

A/ GIAI ĐOẠN 1:

3.1 Thí sinh thi TC lên ĐH: Thời gian đào tạo2,5 năm

3.2 Thí sinh thi CĐ lên ĐH: Thời gian đào tạo1,5 năm

Tốt nghiệpđược cấp bằng Đại học Chính Quy hoặc Tại Chức căn cứ theo khóa học mà thí sinh đăng ký thi tuyển đầu vào

B/ GIAI ĐOẠN 2: ( chỉ áp dụng đối với thí sinh thi lấy bằng tại chức ở Giai đoạn 1 )

Tốt nghiệp thí sinh được học chuyển tiếp Văn Bằng 2 Chính Quy trong thời gian 1 năm theo hình thức tín chỉ & được cấp bằng Chính Quy

4. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:

Để tạo điều kiện cho các sinh viên có nhu cầu theo học liên thông nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ vào các thời điểm khác nhau như sau:

Đợt 1:Nhận hồ sơ từ 12/2012; Dự Kiến ôn tập : 02/2013; Dự kiến thi tuyển: 03/2013
Đợt 2:Nhận hồ sơ từ 02/2013; Dự Kiến ôn tập : 04/2013; Dự kiến thi tuyển: 05/2013
Đợt 3:Nhận hồ sơ từ 04/2013; Dự Kiến ôn tập : 06/2013; Dự kiến thi tuyển: 07/2013
Đợt 4:Nhận hồ sơ từ 06/2013; Dự Kiến ôn tập : 08/2013; Dự kiến thi tuyển: 09/2013
Đợt 5:Nhận hồ sơ từ 08/2013; Dự Kiến ôn tập : 10/2013; Dự kiến thi tuyển: 11/2013

5. ĐỊA CHỈ MUA, ĐĂNG KÝ, NỘP HỒ SƠ:

Văn phòng tuyển sinh tại quân Ba Đình Hà Nội: Nhà H, Số 101 Phố Tân Ấp,

Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

Liên hệ: Thầy Hải – Phụ trách tuyển sinh

Hotline: 0466.866.042 - 0974.548222

Email: jokolo1412@gmail.com

 Ghi chú:

-      Thời gian họcvào các buổi tối trong tuần hoặc Tối T6, Ngày T7, CN

-          Tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tham gia ôn tập của thí sinh hệ liên thông

-          Hỗ trợ ôn tập về thi đầu vào cho những thí sinh tham gia dự thi (đăng ký ôn tập trực tiếp với cán bộ phụ trách.

 

 

 

1-1 of 1