Đăng ký liên thông trực tuyến

  - Nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh ở xa tránh mất nhiều thời gian và công sức đi lại. Các thí sinh có thể đăng ký trực tuyến qua mang (Thí sinh click vào hình bên dưới để lựa chọn trường mình muốn đăng ký dự thi)
    - Thí sinh cần cân nhắc kỹ lĩnh vực muốn lựa chọn đăng ký của mình. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với các ban khi có kết quả chính thức.
    - Thí sinh đăng ký trực tuyến tại mục bên dưới (Thí sinh phải điền đầy đủ chính xác để liên lạc khi cần thiết)