Đăng ký trực tuyến

   - Nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh ở xa tránh mất nhiều thời gian và công sức đi lại. Các thí sinh có thể đăng ký trực tuyến qua mang (Thí sinh click vào hình bên dưới để lựa trọng chuyên ngành mình muốn lựa chọn)
    - Thí sinh cần cân nhắc kỹ lĩnh vực muốn lựa chọn đăng ký của mình. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với các ban khi có kết quả chính thức.
    - Thí sinh phải điền thông tin chính xác và đầy đủ để liên lạc khi cần thiết

*) ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN:


ĐĂNG KÝ HỆ LIÊN THÔNG TRỰC TIẾP:

Comments