Liên thông đại học Đông Đô


Liên thông đại học Đông Đô Hà Nội

đăng 02:00, 6 thg 4, 2015 bởi duc ly chinh   [ đã cập nhật 09:29, 15 thg 11, 2017 ]

- Đại học Đông Đô Hà Nội tuyển sinh hệ liên thông TC - ĐH, CĐ - ĐH (hình thức xét tuyển). Thí sinh sẽ được đi học ngay khi mọi thủ tục được hoàn tất
- Thí sinh đăng ký trực tuyến bên dưới
hoặc goi theo số 0974.548.222  để biết thêm thông tin


Đăng ký trực tuyến liên thông đại học Đông Đô ‎‎(hình thức xét tuyển)‎‎


1-1 of 1