Liên thông đại học Thương Mại


Liên thông đại học Thương Mại

đăng 09:21, 30 thg 3, 2015 bởi duc ly chinh   [ đã cập nhật 01:48, 8 thg 6, 2015 ]

 Địa chỉ: Văn phòng tuyển sinh tại Quận Ba Đình Hà Nội - Số 118 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình Hà Nội 

    Mọi thắc măc thí sinh liên hệ trực tiếp theo số hotline: 0984.705.815

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, C

AO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường Đại học Thương Mại. Trường đại học Thương Mai thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên đại học cấp bằng chính quy năm 2015  như  sau:

1. Ngành đào tạo:

    - Tài chính ngân hàng

    - Kế toán

    - Quản trị kinh doanh

2. Tổ chức đào tạo:

    - Chương trình đào tạo: Theo chương trình đào tạo ngành đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

    - Thời gian đào tạo: TC - ĐH  từ 2,5 năm đến 3 năm

                                    CĐ - ĐH 1,5 năm

    - Hình thức đào tạo: chính quy.

    - Ứng với mỗi ngành đào tạo, Trường chỉ tổ chức thi tuyển hoặc mở lớp khi có đủ số lượng thí sinh đăng ký.

    - Địa điểm đào tạo : Tại các cơ sở của trường đại học Thương Mại.

3. Cấp bằng tốt nghiệp:

    Đại học chính quy, danh hiệu cử nhân.

4. Đối tượng tuyển sinh:

    - Những người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng được cấp có cùng ngành với ngành đăng ký dự thi ở bậc

 đại học được tham gia dự tuyển.

6. Hồ sơ và thủ tục đăng ký dự thi gồm:

    - Phiếu đăng ký (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương trực tiếp quản lý

    - Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng (có công chứng);

    - Bản sao kết quả học tập (có công chứng);

    - Bản sao Giấy khai sinh;

    - 6 ảnh cỡ 4 x 6 (cùng kiểu chụp và ghi rõ họ và tên sau ảnh) trong đó 2 ảnh dán vào hồ sơ có đóng dấu giáp

lai của cơ quan xác nhận. 

    - 2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận.

7. Kế hoạch tuyển sinh: Năm 2104 trường dự kiến tuyển sinh như sau:

    - Phát hành hồ sơ từ 15/03/2015

    - Nhận hồ sơ từ 20/03/2015

    - Tổ chức ôn tập từ ngày 06/04/2015

8. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Địa chỉ: Văn phòng tuyển sinh tại Quận Ba Đình Hà Nội - Số 118 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình Hà Nội 

Liên hệ: Thầy Hải – Phụ trách tuyển sinh

Hotline: 0466.866.042 - 0974.548222

Email: jokolo1412@gmail.com

Thí sinh có thể tham khảo thêm các chương trình liên thông sau:

    - Liên thông đại học Công Nghiệp

Liên thông cao đẳng lên đại học Thương Mại ngành kế toán năm 2014

đăng 08:12, 6 thg 9, 2014 bởi duc ly chinh   [ đã cập nhật 09:25, 15 thg 11, 2017 ]

Trường Đại học Thương mại (tên tiếng anh là Vietnam University of Commerce, tên giao dịch viết tắt là VCU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, là thành viên của Hiệp hội trường đại học Việt Nam (VUZ), Hiệp hội các trường đại học Châu Á & Thái Bình Dương

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI  NGÀNH  KẾ TOÁN

CẤP BẰNG CHÍNH QUY NĂM 2014

Căn cứ thông tư số: 55/2012/TT- BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng đại học.

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường Đại học Thương MạiTrường đại học Thương Mai thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên đại học cấp bằng chính quy năm 2014  như  sau:

1. Ngành đào tạo:   Kế toán

2. Tổ chức đào tạo:

- Chương trình đào tạo: Theo chương trình đào tạo ngành đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Thời gian đào tạo từ 1,5 năm đến 2 năm

     - Hình thức đào tạo:  chính quy.

- Ứng với mỗi ngành đào tạo, Trường chỉ tổ chức thi tuyển hoặc mở lớp khi có đủ số lượng thí sinh đăng ký.

     - Địa điểm đào tạo : Tại các cơ sở của trường đại học Thương Mại.

3. Cấp bằng tốt nghiệp:

            Đại học chính quy, danh hiệu cử nhân.

4. Đối tượng tuyển sinh:

            - Những người có bằng tốt nghiệp cao đẳng sau được cấp bằng, có cùng ngành với ngành đào tạo ở bậc đại học được tham gia dự tuyển.

5. Môn thi tuyển:

            Ngành Kế toán: Toán học; Nguyên lý kế toán; Kế toán tài chính.

            Ngành Quản trị kinh doanh: Toán học; Quản trị học; Quản trị dự án.

            Ngành Tài chính ngân hàng: Toán học; Nhập môn tài chính tiền tệ; Quản trị ngân hàng thương mại

6. Hồ sơ và thủ tục đăng ký dự thi gồm:

- Phiếu đăng ký (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương trực tiếp quản lý

- Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng (có công chứng);

- Bản sao kết quả học tập (có công chứng);

- Bản sao Giấy khai sinh;

- 6 ảnh cỡ 4 x 6 (cùng kiểu chụp và ghi rõ họ và tên sau ảnh) trong đó 2 ảnh dán vào hồ sơ có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận.

- 2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận.

7. Kế hoạch tuyển sinh: Năm 2104 trường dự kiến tuyển sinh như sau:

            - Phát hành hồ sơ từ 10/7/2014.

            - Nhận hồ sơ từ 20/7/2014 đến hết ngày 19/9/2014.

            - Tổ chức ôn tập từ ngày 25/9/2014

Địa chỉ: Văn phòng tuyển sinh tại Quận Ba Đình Hà Nội - Số 118 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình Hà Nội 

Liên hệ: Thầy Hải – Phụ trách tuyển sinh

Hotline: 0466.866.042 - 0974.548222

Email: jokolo1412@gmail.com


Các tag:

- Liên thông cao đẳng lên đại học thương mại ngành quản trị kinh doanh

- Liên thông cao đẳng lên đại học thương mại ngành tài chính ngân hàng

Liên thông cao đẳng lên đại học Thương Mại ngành tài chính ngân hàng năm 2014

đăng 08:12, 6 thg 9, 2014 bởi duc ly chinh   [ đã cập nhật 09:25, 15 thg 11, 2017 ]

Trường Đại học Thương mại (tên tiếng anh là Vietnam University of Commerce, tên giao dịch viết tắt là VCU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, là thành viên của Hiệp hội trường đại học Việt Nam (VUZ), Hiệp hội các trường đại học Châu Á & Thái Bình Dương

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 

NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

CẤP BẰNG CHÍNH QUY NĂM 2014

Căn cứ thông tư số: 55/2012/TT- BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng đại học.

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường Đại học Thương Mại. Trường đại học Thương Mai thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên đại học cấp bằng chính quy năm 2014  như  sau:

1. Ngành đào tạo:   Tài chính ngân hàng

2. Tổ chức đào tạo:

- Chương trình đào tạo: Theo chương trình đào tạo ngành đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Thời gian đào tạo từ 1,5 năm đến 2 năm

     - Hình thức đào tạo:  chính quy.

- Ứng với mỗi ngành đào tạo, Trường chỉ tổ chức thi tuyển hoặc mở lớp khi có đủ số lượng thí sinh đăng ký.

     - Địa điểm đào tạo : Tại các cơ sở của trường đại học Thương Mại.

3. Cấp bằng tốt nghiệp:

            Đại học chính quy, danh hiệu cử nhân.

4. Đối tượng tuyển sinh:

            - Những người có bằng tốt nghiệp cao đẳng sau được cấp bằng, có cùng ngành với ngành đào tạo ở bậc đại học được tham gia dự tuyển.

5. Môn thi tuyển:

            Ngành Kế toán: Toán học; Nguyên lý kế toán; Kế toán tài chính.

            Ngành Quản trị kinh doanh: Toán học; Quản trị học; Quản trị dự án.

            Ngành Tài chính ngân hàng: Toán học; Nhập môn tài chính tiền tệ; Quản trị ngân hàng thương mại

6. Hồ sơ và thủ tục đăng ký dự thi gồm:

- Phiếu đăng ký (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương trực tiếp quản lý

- Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng (có công chứng);

- Bản sao kết quả học tập (có công chứng);

- Bản sao Giấy khai sinh;

- 6 ảnh cỡ 4 x 6 (cùng kiểu chụp và ghi rõ họ và tên sau ảnh) trong đó 2 ảnh dán vào hồ sơ có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận.

- 2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận.

7. Kế hoạch tuyển sinh: Năm 2104 trường dự kiến tuyển sinh như sau:

            - Phát hành hồ sơ từ 10/7/2014.

            - Nhận hồ sơ từ 20/7/2014 đến hết ngày 19/9/2014.

            - Tổ chức ôn tập từ ngày 25/9/2014

Địa chỉ: Văn phòng tuyển sinh tại Quận Ba Đình Hà Nội - Số 118 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình Hà Nội 

Liên hệ: Thầy Hải – Phụ trách tuyển sinh

Hotline: 0466.866.042 - 0974.548222

Email: jokolo1412@gmail.com


Các tag:

- Liên thông cao đẳng lên đại học thương mại ngành kế toán

- Liên thông cao đẳng lên đại học thương mại ngành quản trị kinh doanh

Liên thông cao đẳng lên đại học Thương Mại ngành quản trị kinh doanh năm 2014

đăng 08:07, 6 thg 9, 2014 bởi duc ly chinh   [ đã cập nhật 09:25, 15 thg 11, 2017 ]


Trường Đại học Thương mại (tên tiếng anh là Vietnam University of Commerce, tên giao dịch viết tắt là VCU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, là thành viên của Hiệp hội trường đại học Việt Nam (VUZ), Hiệp hội các trường đại học Châu Á & Thái Bình Dương

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

CẤP BẰNG CHÍNH QUY NĂM 2014

Căn cứ thông tư số: 55/2012/TT- BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng đại học.

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường Đại học Thương Mại. Trường đại học Thương Mai thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên đại học cấp bằng chính quy năm 2014  như  sau:

1. Ngành đào tạo:    Quản trị kinh doanh

2. Tổ chức đào tạo:

- Chương trình đào tạo: Theo chương trình đào tạo ngành đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Thời gian đào tạo từ 1,5 năm đến 2 năm

     - Hình thức đào tạo:  chính quy.

- Ứng với mỗi ngành đào tạo, Trường chỉ tổ chức thi tuyển hoặc mở lớp khi có đủ số lượng thí sinh đăng ký.

     - Địa điểm đào tạo : Tại các cơ sở của trường đại học Thương Mại.

3. Cấp bằng tốt nghiệp:

            Đại học chính quy, danh hiệu cử nhân.

4. Đối tượng tuyển sinh:

            - Những người có bằng tốt nghiệp cao đẳng sau được cấp bằng, có cùng ngành với ngành đào tạo ở bậc đại học được tham gia dự tuyển.

5. Môn thi tuyển:

            Ngành Kế toán: Toán học; Nguyên lý kế toán; Kế toán tài chính.

            Ngành Quản trị kinh doanh: Toán học; Quản trị học; Quản trị dự án.

            Ngành Tài chính ngân hàng: Toán học; Nhập môn tài chính tiền tệ; Quản trị ngân hàng thương mại

6. Hồ sơ và thủ tục đăng ký dự thi gồm:

- Phiếu đăng ký (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương trực tiếp quản lý

- Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng (có công chứng);

- Bản sao kết quả học tập (có công chứng);

- Bản sao Giấy khai sinh;

- 6 ảnh cỡ 4 x 6 (cùng kiểu chụp và ghi rõ họ và tên sau ảnh) trong đó 2 ảnh dán vào hồ sơ có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận.

- 2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận.

7. Kế hoạch tuyển sinh: Năm 2104 trường dự kiến tuyển sinh như sau:

            - Phát hành hồ sơ từ 10/7/2014.

            - Nhận hồ sơ từ 20/7/2014 đến hết ngày 19/9/2014.

            - Tổ chức ôn tập từ ngày 25/9/2014

Địa chỉ: Văn phòng tuyển sinh tại Quận Ba Đình Hà Nội - Số 118 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình Hà Nội 

Liên hệ: Thầy Hải – Phụ trách tuyển sinh

Hotline: 0466.866.042 - 0974.548222

Email: jokolo1412@gmail.com


Các tag:

- Liên thông cao đẳng lên đại học thương mại ngành kế toán 

- Liên thông cao đẳng lên đại học thương mại ngành tài chính ngân hàng

Liên thông cao đẳng lên đại học Thương Mại năm 2014

đăng 06:59, 6 thg 9, 2014 bởi duc ly chinh   [ đã cập nhật 09:25, 15 thg 11, 2017 ]

Trường Đại học Thương mại (tên tiếng anh là Vietnam University of Commerce, tên giao dịch viết tắt là VCU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, là thành viên của Hiệp hội trường đại học Việt Nam (VUZ), Hiệp hội các trường đại học Châu Á & Thái Bình Dương

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CẤP BẰNG CHÍNH QUY NĂM 2014

Căn cứ thông tư số: 55/2012/TT- BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng đại học.

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường Đại học Thương Mại. Trường đại học Thương Mai thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên đại học cấp bằng chính quy năm 2014  như  sau:

1. Ngành đào tạo:

            -  Kế toán

            - Quản trị kinh doanh

            - Tài chính ngân hàng

2. Tổ chức đào tạo:

- Chương trình đào tạo: Theo chương trình đào tạo ngành đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Thời gian đào tạo từ 1,5 năm đến 2 năm

     - Hình thức đào tạo:  chính quy.

- Ứng với mỗi ngành đào tạo, Trường chỉ tổ chức thi tuyển hoặc mở lớp khi có đủ số lượng thí sinh đăng ký.

     - Địa điểm đào tạo : Tại các cơ sở của trường đại học Thương Mại.

3. Cấp bằng tốt nghiệp:

            Đại học chính quy, danh hiệu cử nhân.

4. Đối tượng tuyển sinh:

            - Những người có bằng tốt nghiệp cao đẳng sau được cấp bằng, có cùng ngành với ngành đào tạo ở bậc đại học được tham gia dự tuyển.

5. Môn thi tuyển:

            Ngành Kế toán: Toán học; Nguyên lý kế toán; Kế toán tài chính.

            Ngành Quản trị kinh doanh: Toán học; Quản trị học; Quản trị dự án.

            Ngành Tài chính ngân hàng: Toán học; Nhập môn tài chính tiền tệ; Quản trị ngân hàng thương mại

6. Hồ sơ và thủ tục đăng ký dự thi gồm:

- Phiếu đăng ký (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương trực tiếp quản lý

- Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng (có công chứng);

- Bản sao kết quả học tập (có công chứng);

- Bản sao Giấy khai sinh;

- 6 ảnh cỡ 4 x 6 (cùng kiểu chụp và ghi rõ họ và tên sau ảnh) trong đó 2 ảnh dán vào hồ sơ có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận.

- 2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận.

7. Kế hoạch tuyển sinh: Năm 2104 trường dự kiến tuyển sinh như sau:

            - Phát hành hồ sơ từ 10/7/2014.

            - Nhận hồ sơ từ 20/7/2014 đến hết ngày 19/9/2014.

            - Tổ chức ôn tập từ ngày 25/9/2014

Địa chỉ: Văn phòng tuyển sinh tại Quận Ba Đình Hà Nội - Số 118 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình Hà Nội 

Liên hệ: Thầy Hải – Phụ trách tuyển sinh

Hotline: 0466.866.042 - 0974.548222

Email: jokolo1412@gmail.com

Liên thông cao đẳng lên đại học Thương Mại đợt 10/2014

đăng 06:59, 6 thg 9, 2014 bởi duc ly chinh   [ đã cập nhật 09:26, 15 thg 11, 2017 ]

Trường Đại học Thương mại (tên tiếng anh là Vietnam University of Commerce, tên giao dịch viết tắt là VCU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, là thành viên của Hiệp hội trường đại học Việt Nam (VUZ), Hiệp hội các trường đại học Châu Á&Thái Bình Dương

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CẤP BẰNG CHÍNH QUY NĂM 2014

            Căn cứ thông tư số: 55/2012/TT- BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng đại học.
            Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường Đại học Thương Mại. Trường đại học Thương Mai thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên đại học cấp bằng chính quy năm 2014  như  sau:

1. Ngành đào tạo:

            -  Kế toán

            - Quản trị kinh doanh

            - Tài chính ngân hàng

2. Tổ chức đào tạo:

- Chương trình đào tạo: Theo chương trình đào tạo ngành đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Thời gian đào tạo từ 1,5 năm đến 2 năm

     - Hình thức đào tạo:  chính quy.

- Ứng với mỗi ngành đào tạo, Trường chỉ tổ chức thi tuyển hoặc mở lớp khi có đủ số lượng thí sinh đăng ký.

     - Địa điểm đào tạo : Tại các cơ sở của trường đại học Thương Mại.

3. Cấp bằng tốt nghiệp:

            Đại học chính quy, danh hiệu cử nhân.

4. Đối tượng tuyển sinh:

            Những người có bằng tốt nghiệp cao đẳng sau được cấp bằng, có cùng ngành với ngành đào tạo ở bậc đại học được tham gia dự tuyển.

5. Môn thi tuyển:

            Ngành Kế toán: Toán học; Nguyên lý kế toán; Kế toán tài chính.

            Ngành Quản trị kinh doanh: Toán học; Quản trị học; Quản trị dự án.

            Ngành Tài chính ngân hàng: Toán học; Nhập môn tài chính tiền tệ; Quản trị ngân hàng thương mại

6. Hồ sơ và thủ tục đăng ký dự thi gồm:

- Phiếu đăng ký (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương trực tiếp quản lý

- Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng (có công chứng);

- Bản sao kết quả học tập (có công chứng);

- Bản sao Giấy khai sinh;

- 6 ảnh cỡ 4 x 6 (cùng kiểu chụp và ghi rõ họ và tên sau ảnh) trong đó 2 ảnh dán vào hồ sơ có đóng dấu giáp lai 

của cơ quan xác nhận.

- 2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận.

7. Kế hoạch tuyển sinh: Năm 2104 trường dự kiến tuyển sinh như sau:

            - Phát hành hồ sơ từ 10/7/2014.

            - Nhận hồ sơ từ 20/7/2014 đến hết ngày 19/9/2014.

            - Tổ chức ôn tập từ ngày 25/9/2014

Văn phòng tuyển sinh tại quân Ba Đình Hà Nội: Nhà H, Số 101 Phố Tân Ấp,

Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

Liên hệ: Thầy Hải – Phụ trách tuyển sinh

Hotline: 0466.866.042 - 0974.548222

Email: jokolo1412@gmail.com

Liên thông trung cấp lên đại học thương mại ngành quản trị kinh doanh năm 2014

đăng 06:07, 6 thg 9, 2014 bởi duc ly chinh   [ đã cập nhật 20:17, 3 thg 6, 2015 ]

Đại học Thương Mại là trường đại học đa ngành hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại ở Việt Nam và trong khu vực. Đại học Thương mại tuyển sinh liên thông năm 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

CẤP BẰNG CHÍNH QUY NĂM 2014


Căn cứ thông tư số: 55/2012/TT-BGDĐ ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy đinh đào tạo liên thông trình độ cao đẳng đại học.

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường Đại học Thương mại.

Trường đại học Thương Mại thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung cấp lên đại học ngành quản trị kinh doanh cấp bằng chính quy năm 2014  như  sau:

1. Ngành đào tạo:    Quản trị kinh doanh

2. Tổ chức đào tạo:

   -  Chương trình đào tạo: Theo chương trình đào tạo ngành tương ứng đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

   - Thời gian đào tạo : từ 2, 5 năm đến 3 năm

      - Hình thức đào tạo:  

            Ứng với mỗi ngành đào tạo, Trường chỉ tổ chức thi tuyển hoặc mở lớp khi có đủ số lượng thí sinh đăng ký.

            - Địa điểm đào tạo: Tại các cơ sở Trường đại học Thương Mại

3. Cấp bằng tốt nghiệp:

           Đại học chính quy, danh hiệu cử nhân

4. Đối tượng tuyển sinh:

          - Những người có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp được cấp bằng có cùng khối ngành với ngành đào tạo ở bậc đại học được tham gia dự tuyển.

5. Môn thi tuyển:

             Ngành Quản trị kinh doanh: Toán học; Quản trị học; Quản trị dự án.

6. Hồ sơ và thủ tục đăng ký dự thi gồm:

- Phiếu đăng ký (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương trực tiếp quản lý

- Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp (có công chứng);

- Bản sao kết quả học tập (có công chứng);

- Bản sao Giấy khai sinh;

- 6 ảnh cỡ 4 x 6 (cùng kiểu chụp và ghi rõ họ và tên sau ảnh) trong đó 2 ảnh dán vào hồ sơ có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận.

- 2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận.

7. Kế hoạch tuyển sinh: Năm 2104 trường dự kiến tuyển sinh như sau:

          - Phát hành hồ sơ từ 10/7/2014.

          - Nhận hồ sơ từ 20/7/2014 đến hết ngày 30/9/2014.

          - Chúng tôi sẽ tổ chức thi và ôn tập ngay khi nhận được đủ số lượng hồ sơ

* Địa điểm tiếp nhận và nộp hồ sơ:

 

Văn phòng tuyển sinh tại quân Ba Đình Hà Nội: Nhà H, Số 101 Phố Tân Ấp,

Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

Liên hệ: Thầy Hải – Phụ trách tuyển sinh

Hotline: 0466.866.042 - 0974.548222

Email: jokolo1412@gmail.com

Ghi chú:

-          90% thí sinh đi ôn tập đầy đủ đều có kết quả tốt trong kỳ thi năm 2013

-          Trong quá trình làm hồ sơ nếu thiếu giấy tờ cần viết bản cam kết ( bản cam kết có hiệu lực từ 1-3 tháng )

-          Thí sinh được đăng ký học theo tín chỉ vào buổi tối hoặc cuối tuần

-          Nhà trường hiện đào tạo theo tín chỉ vì vậy những thí sinh có nguyện vọng học rút ngắn thời gian đào tạo 

có thể đăng ký nhiều tín chỉ hơn phù hợp với điều kiện bản thân

 

Liên thông trung cấp lên đại học thương mại ngành kế toán năm 2014

đăng 06:01, 6 thg 9, 2014 bởi duc ly chinh   [ đã cập nhật 09:27, 15 thg 11, 2017 ]

Đại học Thương Mại là trường đại học đa ngành hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại ở Việt Nam và trong khu vực. Đại học Thương mại tuyển sinh liên thông năm 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NGÀNH KẾ TOÁN

CẤP BẰNG CHÍNH QUY NĂM 2014


Căn cứ thông tư số: 55/2012/TT-BGDĐ ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy đinh đào tạo liên thông trình độ cao đẳng đại học.

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường Đại học Thương mại.

Trường đại học Thương Mại thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung cấp lên đại học ngành kế toán cấp bằng chính quy năm 2014  như  sau:

1. Ngành đào tạo:    Kế toán

2. Tổ chức đào tạo:

   -  Chương trình đào tạo: Theo chương trình đào tạo ngành tương ứng đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

   - Thời gian đào tạo : từ 2, 5 năm đến 3 năm

      - Hình thức đào tạo:  

            Ứng với mỗi ngành đào tạo, Trường chỉ tổ chức thi tuyển hoặc mở lớp khi có đủ số lượng thí sinh đăng ký.

            - Địa điểm đào tạo: Tại các cơ sở Trường đại học Thương Mại

3. Cấp bằng tốt nghiệp:

           Đại học chính quy, danh hiệu cử nhân

4. Đối tượng tuyển sinh:

          - Những người có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp được cấp bằng có cùng khối ngành với ngành đào tạo ở bậc đại học được tham gia dự tuyển.

5. Môn thi tuyển:

             Ngành Kế toán: Toán học; Nguyên lý kế toán; Kế toán tài chính.

6. Hồ sơ và thủ tục đăng ký dự thi gồm:

- Phiếu đăng ký (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương trực tiếp quản lý

- Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp (có công chứng);

- Bản sao kết quả học tập (có công chứng);

- Bản sao Giấy khai sinh;

- 6 ảnh cỡ 4 x 6 (cùng kiểu chụp và ghi rõ họ và tên sau ảnh) trong đó 2 ảnh dán vào hồ sơ có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận.

- 2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận.

7. Kế hoạch tuyển sinh: Năm 2104 trường dự kiến tuyển sinh như sau:

          - Phát hành hồ sơ từ 10/7/2014.

          - Nhận hồ sơ từ 20/7/2014 đến hết ngày 30/9/2014.

          - Chúng tôi sẽ tổ chức thi và ôn tập ngay khi nhận được đủ số lượng hồ sơ

* Địa điểm tiếp nhận và nộp hồ sơ:

 

Văn phòng tuyển sinh tại quân Ba Đình Hà Nội: Nhà H, Số 101 Phố Tân Ấp,

Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

Liên hệ: Thầy Hải – Phụ trách tuyển sinh

Hotline: 0466.866.042 - 0974.548222

Email: jokolo1412@gmail.com

Ghi chú:

-          90% thí sinh đi ôn tập đầy đủ đều có kết quả tốt trong kỳ thi năm 2013

-          Trong quá trình làm hồ sơ nếu thiếu giấy tờ cần viết bản cam kết ( bản cam kết có hiệu lực từ 1-3 tháng )

-          Thí sinh được đăng ký học theo tín chỉ vào buổi tối hoặc cuối tuần

-          Nhà trường hiện đào tạo theo tín chỉ vì vậy những thí sinh có nguyện vọng học rút ngắn thời gian đào tạo 

có thể đăng ký nhiều tín chỉ hơn phù hợp với điều kiện bản thân

 

Liên thông cao đẳng lên đại học Thương Mại hệ chính quy năm 2014

đăng 10:33, 3 thg 9, 2014 bởi duc ly chinh   [ đã cập nhật 09:43, 3 thg 6, 2015 ]

Trường Đại học Thương mại (tên tiếng anh là Vietnam University of Commerce, tên giao dịch viết tắt là VCU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, là thành viên của Hiệp hội trường đại học Việt Nam (VUZ), Hiệp hội các trường đại học Châu Á & Thái Bình Dương

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CẤP BẰNG CHÍNH QUY NĂM 2014 


Căn cứ thông tư số: 55/2012/TT- BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng đại học.

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường Đại học Thương Mại.

Trường đại học Thương Mai thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên đại học cấp bằng chính quy năm 2014  như  sau:

1. Ngành đào tạo:

            -  Kế toán

            - Quản trị kinh doanh

            - Tài chính ngân hàng

2. Tổ chức đào tạo:

- Chương trình đào tạo: Theo chương trình đào tạo ngành đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Thời gian đào tạo từ 1,5 năm đến 2 năm

      - Hình thức đào tạo:  chính quy.

 - Ứng với mỗi ngành đào tạo, Trường chỉ tổ chức thi tuyển hoặc mở lớp khi có đủ số lượng thí sinh đăng ký.

     - Địa điểm đào tạo : Tại các cơ sở của trường đại học Thương Mại.

3. Cấp bằng tốt nghiệp:

             Đại học chính quy, danh hiệu cử nhân.

4. Đối tượng tuyển sinh:

             Những người có bằng tốt nghiệp cao đẳng sau được cấp bằng, có cùng ngành với ngành đào tạo ở bậc đại học được tham gia dự tuyển.

5. Môn thi tuyển:

            Ngành Kế toán: Toán học; Nguyên lý kế toán; Kế toán tài chính.

            Ngành Quản trị kinh doanh: Toán học; Quản trị học; Quản trị dự án.

            Ngành Tài chính ngân hàng: Toán học; Nhập môn tài chính tiền tệ; Quản trị ngân hàng thương mại

6. Hồ sơ và thủ tục đăng ký dự thi gồm:

- Phiếu đăng ký (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương trực tiếp quản lý

- Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng (có công chứng);

- Bản sao kết quả học tập (có công chứng);

- Bản sao Giấy khai sinh;

- 6 ảnh cỡ 4 x 6 (cùng kiểu chụp và ghi rõ họ và tên sau ảnh) trong đó 2 ảnh dán vào hồ sơ có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận.

- 2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận.

7. Kế hoạch tuyển sinh: Năm 2104 trường dự kiến tuyển sinh như sau:

            - Phát hành hồ sơ từ 10/7/2014.

            - Nhận hồ sơ từ 20/7/2014 đến hết ngày 19/9/2014.

            - Tổ chức ôn tập từ ngày 25/9/2014

Văn phòng tuyển sinh tại quân Ba Đình Hà Nội: Nhà H, Số 101 Phố Tân Ấp,

Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

Liên hệ: Thầy Hải – Phụ trách tuyển sinh

Hotline: 0466.866.042 - 0974.548222

Email: jokolo1412@gmail.com

Đại học thương mại liên thông trung cấp lên đại học chính quy năm 2014

đăng 10:25, 21 thg 8, 2014 bởi duc ly chinh   [ đã cập nhật 09:27, 15 thg 11, 2017 ]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CẤP BẰNG CHÍNH QUY NĂM 2014


Căn cứ thông tư số: 55/2012/TT-BGDĐ ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy đinh đào tạo liên thông trình độ cao đẳng đại học.

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường Đại học Thương mại.

Trường đại học Thương Mại thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung cấp lên đại học cấp bằng chính quy năm 2014  như  sau:

1. Ngành đào tạo:

            -  Kế toán

            - Quản trị kinh doanh

2. Tổ chức đào tạo:

   -  Chương trình đào tạo: Theo chương trình đào tạo ngành tương ứng đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

   - Thời gian đào tạo : từ 2, 5 năm đến 3 năm

      - Hình thức đào tạo:  

            Ứng với mỗi ngành đào tạo, Trường chỉ tổ chức thi tuyển hoặc mở lớp khi có đủ số lượng thí sinh đăng ký.

            - Địa điểm đào tạo: Tại Trường đại học Thương Mại

3. Cấp bằng tốt nghiệp:

           Đại học chính quy, danh hiệu cử nhân

4. Đối tượng tuyển sinh:

          - Những người có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp được cấp bằng có cùng khối ngành với ngành đào tạo ở bậc đại học được tham gia dự tuyển.

5. Môn thi tuyển:

             Ngành Kế toán: Toán học; Nguyên lý kế toán; Kế toán tài chính.

             Ngành Quản trị kinh doanh: Toán học; Quản trị học; Quản trị dự án.

6. Hồ sơ và thủ tục đăng ký dự thi gồm:

- Phiếu đăng ký (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương trực tiếp quản lý

- Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp (có công chứng);

- Bản sao kết quả học tập (có công chứng);

- Bản sao Giấy khai sinh;

- 6 ảnh cỡ 4 x 6 (cùng kiểu chụp và ghi rõ họ và tên sau ảnh) trong đó 2 ảnh dán vào hồ sơ có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận.

- 2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận.

7. Kế hoạch tuyển sinh: Năm 2104 trường dự kiến tuyển sinh như sau:

          - Phát hành hồ sơ từ 10/7/2014.

          - Nhận hồ sơ từ 20/7/2014 đến hết ngày 30/9/2014.

          - Chúng tôi sẽ tổ chức thi và ôn tập ngay khi nhận được đủ số lượng hồ sơ

* Địa điểm tiếp nhận và nộp hồ sơ:

 

Văn phòng tuyển sinh tại quân Ba Đình Hà Nội: Nhà H, Số 118 Phố Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

Liên hệ: Thầy Hải – Phụ trách tuyển sinh

Hotline: 0466.866.042 - 0974.548222

Email: jokolo1412@gmail.com

Ghi chú:

-          90% thí sinh đi ôn tập đầy đủ đều có kết quả tốt trong kỳ thi năm 2013

-          Trong quá trình làm hồ sơ nếu thiếu giấy tờ cần viết bản cam kết ( bản cam kết có hiệu lực từ 1-3 tháng )

-          Thí sinh được đăng ký học theo tín chỉ vào buổi tối hoặc cuối tuần

-          Nhà trường hiện đào tạo theo tín chỉ vì vậy những thí sinh có nguyện vọng học rút ngắn thời gian đào tạo có thể đăng ký nhiều tín chỉ hơn phù hợp với điều kiện bản thân

 

1-10 of 12