Xét tuyển đại học Đại Nam dưới sàn năm 2014

đăng 00:31, 24 thg 5, 2014 bởi duc ly chinh   [ đã cập nhật 10:34, 3 thg 6, 2015 ]

PHƯƠNG ÁN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

ĐẠI NAM

GIAI ĐOẠN 2014-2016


I. Cơ sở pháp lý, mục đích và nguyên tắc chọn phương án Xét tuyển

1. Cơ sở pháp lý

            - Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;

            - Luật Giáo dục Đại học;

            - Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020

            - Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020".

            - Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

            - Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2011-2012;

            - Công văn số 2955 /KTKĐCLGD ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh riêng vào đại học và cao đẳng hệ chính quy;

            - Dự thảo Quy định về tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy giai đoạn 2014-2016 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

2. Mục đích của phương án Xét tuyển:

            - Lựa chọn được nguồn sinh viên nhập học có chất lượng và phù hợp với nhu cầu, điều kiện của nhà trường thông qua việc sử dụng kết quả thi tuyển sinh ba chung và đánh giá năng lực người học theo quá trình.

            - Đảm bảo tính khách quan, công bằng, không phát sinh tiêu cực;  2

            - Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực, đội ngũ cán bộ giảng viên, cơ sởvật chất đã được Hội đồng quản trị Trường Đại học Đại Nam đầu tư;

            - Thực hiện chuyển dần phương thức tuyển sinh chung sang phương thức tuyển sinh riêng theo tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học.

3. Nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh

            - Đảm bảo các nguyên tắc quy định tại khoản 1, Điều 1, Dự thảo Quy định tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy giai đoạn 2014 - 2016 và các quy định tại Điều 34, Luật Giáo dục Đại học.

            - Đảm bảo lộ trình đổi mới công tác tuyển sinh và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            - Đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.

            - Đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành đào tạo.

            - Phù hợp với các điều kiện về nguồn lực con người và cơ sở vật chất của Nhà trường

II. Phương án tuyển sinh

1. Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Đại Nam thực hiện hai phương thức tuyển sinh như sau:

             - Thi và sử dụng kết quả thi đại học và cao đẳng chính quy theo hình thức ba chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

             - Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) dựa vào kết quả học tập bậc THPT.

            Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

1.1. Thi và sử dụng dựa vào kết quả thi đại học, cao đẳng hệ chính quy theo

hình thức ba chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.1.1. Tiêu chí xét tuyển:

            Việc xét tuyển dựa vào các tiêu chí sau:

a) Thí sinh thi đại học, cao đẳng hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Kết quả thi từ điểm sàn trở lên tương ứng với từng khối thi bậc đại học, cao đẳng, không có môn nào bị điểm 0; 

c) Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định hiện hành theo đối tượng và khu vực;

d) Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được xác định, kết quả thi của thí sinh và chính sách ưu tiên, Trường xét điểm trúng tuyển theo từng ngành đào tạo của trường.

1.1.3. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển để đảm bảo chất lượng nguồn

tuyển:

 a) Thí sinh có kết quả thi từ điểm sàn trở lên, không có môn thi nào bị điểm 0;

 b) Không nhân hệ số điểm môn thi, trước khi xây dựng biên bản điểm trúng tuyển (điểm trúng tuyển không nhân hệ số);

 c) Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định;

 d) Điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển sau không thấp hơn điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển trước;

 e) Nguyên tắc xét tuyển: Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của các ngành.

1.1.4. Lịch tuyển sinh, phương thức đăng ký tuyển sinh, chính sách ưu tiên

tuyển sinh và lệ phí tuyển sinh:

            Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Xét tuyển dựa vào học bạ bậc trung học phổ thông.

 1.2.1. Tiêu chí xét tuyển:

            - Tốt nghiệp Trung học phổ thông

             - Tổng điểm ba môn theo khối thi của học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (05 học kỳ) đối với thí sinh dự tuyển hệ Đại học đạt từ 6.0 trở lên.

            - Hạnh kiểm lớp 12 xếp loại Khá trở lên.

1.2.2. Quy trình xét tuyển:

a. Hồ sơ xét tuyển:

* Đợt 1: Hồ sơ xét tuyển theo mẫu chung của Bộ giáo dục và Đào tạo

* Đợt 2, 3, 4 gồm:

- Đơn xin xét tuyển (theo mẫu của Đại học Đại Nam).

- Học bạ THPT (phô tô công chứng).

- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công chứng).

- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có)

- 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận.

b. Thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ:

* Thời gian:

- Đợt 1: Từ 17/3/2014 – 17/4/2014

- Đợt 2: Từ 10/5/2014 – 20/6/2014

 Đối với thí sinh chưa có học bạ, bằng tốt nghiệp THPT sẽ nộp bổ sung Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công chứng), học bạ từ ngày

25/6/2014 – 10/07/2014.

- Đợt 3:Từ 15/7/2014 – 30/8/2014

- Đợt 4:Từ 10/9/2014 – 20/10/2014

1.3. Địa điểm tiếp nhân hồ sơ và làm thủ tục đăng ký dự thi:

Văn phòng tuyển sinh tại quân Ba Đình Hà Nội: Nhà H, Số 101 Phố Tân Ấp,

Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

Liên hệ: Thầy Hải – Phụ trách tuyển sinh

Hotline: 0466.866.042 - 0974.548222

Email: jokolo1412@gmail.com

 

Chú ý: Thí sinh phải trực tiếp nộp hồ sơ tại đúng cơ sở của nhà trương để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

 

Ngoài ra thí sinh còn có thể tham khảo các chương trình xét tuyển khác của nhà trường như sau:

- Xét tuyển đại học Tài chính Ngân hàng

- Xét tuyển đại học Công nghệ và quản lý hữu Nghị

Comments