Xét tuyển đại học Thành Đông

Xét tuyển học bạ cấp 3 Đại học Thành Đông năm 2015

đăng 07:54, 11 thg 5, 2015 bởi duc ly chinh   [ đã cập nhật 22:39, 19 thg 6, 2015 ]

ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG THÔNG BÁO XÉT TUYỂN HỌC BẠ

CẤP 3 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015


Được phép của Bộ GD&ĐT về thực hiện Đề án tuyển sinh riêng năm 2015, trường Đại học Thành Đông tuyển sinh trong cả nước như sau:

    1. Các ngành đào tạo và khối xét tuyển:

tbts.jpg

    2. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, kể cả trình độ trung cấp, cao đẳng.

    3. Phương thức tuyển sinh:

* Phương thức 1: Dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT.

* Phương thức 2: Dựa vào học bạ:

+ Hệ Đại học: Tổng điểm 3 môn thuộc khối xét tuyển cả năm lớp 12 đạt 18,0 điểm trở lên.

+ Hệ Cao đẳng: Tổng điểm 3 môn thuộc khối xét tuyển cả năm lớp 12 đạt 16,5 điểm trở lên.

    4. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian tuyển sinh: Bắt đầu từ 05/02/2015.

- Địa điểm nhận hồ sơ:

      Văn phòng tuyển sinh tại quân Ba Đình Hà Nội: Nhà H, Số 101 Phố Tân Ấp,

Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

Liên hệ: Thầy Hải – Phụ trách tuyển sinh

Hotline: 0466.866.042 - 0974.548222

Email: jokolo1412@gmail.com


Xét tuyển học bạ THPT Đại học Thành Đông năm 2015

đăng 07:54, 11 thg 5, 2015 bởi duc ly chinh   [ đã cập nhật 22:40, 19 thg 6, 2015 ]


             ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG THÔNG BÁO

XÉT TUYỂN HỌC BẠ
THPT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015

Được phép của Bộ GD&ĐT về thực hiện Đề án tuyển sinh riêng năm 2015, trường Đại học Thành Đông tuyển sinh trong cả nước như sau:

 

    1. Các ngành đào tạo và khối xét tuyển:

tbts.jpg

    2. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp cấp 3 hoặc tương đương, kể cả trình độ trung cấp, cao đẳng.

    3. Phương thức tuyển sinh:

* Phương thức 1: Dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT.

* Phương thức 2: Dựa vào học bạ:

+ Hệ Đại học: Tổng điểm 3 môn thuộc khối xét tuyển cả năm lớp 12 đạt 18,0 điểm trở lên.

+ Hệ Cao đẳng: Tổng điểm 3 môn thuộc khối xét tuyển cả năm lớp 12 đạt 16,5 điểm trở lên.

    4. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian tuyển sinh: Bắt đầu từ 05/02/2015.

- Địa điểm nhận hồ sơ:

    5. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: 

    - Nơi nhận hồ sơ:

Văn phòng tuyển sinh tại quân Ba Đình Hà Nội: Nhà H, Số 101 Phố Tân Ấp,

Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

Liên hệ: Thầy Hải – Phụ trách tuyển sinh

Hotline: 0466.866.042 - 0974.548222

Email: jokolo1412@gmail.com

Xét tuyển học bạ đại học Thành Đông năm 2015

đăng 07:44, 11 thg 5, 2015 bởi duc ly chinh   [ đã cập nhật 22:42, 19 thg 6, 2015 ]

ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG THÔNG BÁO XÉT TUYỂN HỌC BẠ

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015Được phép của Bộ GD&ĐT về thực hiện Đề án tuyển sinh riêng năm 2015, trường Đại học Thành

Đông tuyển sinh trong cả nước như sau:

    1. Các ngành đào tạo và khối xét tuyển:

tbts.jpg

    2. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp cấp 3 hoặc tương đương, kể cả trình độ trung cấp, cao đẳng.

    3. Phương thức tuyển sinh:

* Phương thức 1: Dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT.

* Phương thức 2: Dựa vào học bạ cấp 3:

+ Hệ Đại học: Tổng điểm 3 môn thuộc khối xét tuyển cả năm lớp 12 đạt 18,0 điểm trở lên.

+ Hệ Cao đẳng: Tổng điểm 3 môn thuộc khối xét tuyển cả năm lớp 12 đạt 16,5 điểm trở lên.

    4. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian tuyển sinh: Bắt đầu từ 05/02/2015.

- Địa điểm nhận hồ sơ:

    5. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: 

    - Nơi nhận hồ sơ:

Văn phòng tuyển sinh tại quân Ba Đình Hà Nội: Nhà H, Số 101 Phố Tân Ấp,

Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

Liên hệ: Thầy Hải – Phụ trách tuyển sinh

Hotline: 0466.866.042 - 0974.548222

Email: jokolo1412@gmail.com

1-3 of 3