Liên thông đại học năm 2018

Địa chỉ: Văn phòng tuyển sinh tại Quận Ba Đình Hà Nội - Số 306B Kim Mã,

 P. Ngọc Khánh, Ba Đình Hà Nội

    Mọi thắc măc thí sinh liên hệ trực tiếp theo số hotline: 0974.548.222 

    Thí sinh có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển 


    *) Hình thức thi tuyển:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆ

https://sites.google.com/site/xettuyendaihocchinhquyhn/lien-thong-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG LIÊN THÔNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

CHÍNH 

QUY (HÌNH THỨC THI TUYỂN)

1.Ngành đào tạo:

- Kế Toán

- Quản Trị Kinh Doanh

- Tài Chính Ngân Hàng

- Công Nghệ Thông Tin

- Tự Động Hóa                         (xem thêm) 


THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2016

LIÊN THÔNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 

HỆ CHÍNH QUY (HÌNH THỨC THI TUYỂN)

1. Ngành đào tạo:  
    - Tài chính ngân hàng
    - Kế toán
    - Quản trị kinh doanh (xem thêm)
    Đăng ký trực tuyến tại: Đại học Thương Mại


*) Hình thức xét tuyển:


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG LIÊN THÔNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC CHÍNH  QUY (HÌNH THỨC XÉT TUYỂN)


1/ NGÀNH ĐÀO TẠO: 
    - Công nghệ thông tin 
    - Điện tử viễn thông 
    - Điện công nghiệp 
    - Hệ thống điện 
    - Công nghệ tự đông - Tự động hóa 
    - Cơ khí – Chế tạo máy

(xem thêm)           


TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ

CHÍNH QUY 

(HÌNH THỨC XÉT TUYỂN)

1/ NGÀNH ĐÀO TẠO:
    - Kế toán – Kiểm toán
    - Tài chính ngân hàng
    - Quản trị kinh doanh
    - Công nghệ thông tin
    - Quản lý đất đai 

    - Xây dựng (xem thêm)
    Đăng ký trực tuyến: Đại học Thành Đông

Kết quả hình ảnh cho đại học đông đô

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRUNG

CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ

CHÍNH QUY 

(HÌNH THỨC XÉT TUYỂN)


1/ NGÀNH ĐÀO TẠO:
     - Kế toán
     - Tài chính ngân hàng
     - Quản trị kinh doanh
     - Công nghệ thông tin
     - Điện tử viễn thông
     - Xây dựng - Kiến trúc
     - Công nghệ kỹ thuật môi trường
     - Quan hệ quốc tế
   
Du lịch    (xem thêm)
 
   Đăng ký trực tuyến:
Đại học Đông Đô